2η Υ.ΠΕ. ΠΕΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

176. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
175. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
174. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MIAΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ, ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

173. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
172. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
171. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
170. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
169. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
168. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
167. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
166. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/08/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
165. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/08/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
164. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΦΩΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
163. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/08/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
162. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/07/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ...
161. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
160. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/06/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
159. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
158. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ UPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
157. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
156. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ (CDs) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
155. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/5/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
154. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/5/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
153. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/5/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
152. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
151. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
150. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η/Ζ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
149. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
148. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
147. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
146. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
145. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
144. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
143. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
142. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 10 ΣΑΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ ΤΝ323 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 2 ΣΑΡΩΤΕΣ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
141. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ DVD-RW DRIVES ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
140. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
139. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
138. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
137. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
136. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
135. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
134. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/01/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
133. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
132. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/1/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
131. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/1/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
130. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/12/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
129. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕΣΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
128. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ PATCHES ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
127. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
126. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
125. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ BARCODE PRINTERS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
124. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
123. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΙΣΤΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
122. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ UPS TOY ΤΕΠ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
121. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
120. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ M.HOMINIS-U.UREALYTICUM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
119. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/08/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UPS ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
118. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/8/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
117. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
116. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/7/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
115. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ GEL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
114. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
113. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
112. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
111. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/4/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
110. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/4/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
109. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/04/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
108. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/3/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 3 EKTΥΠΩΤΕΣ BARCODE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
107. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
106. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/3/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
105. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/2/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΑΛΟΙΦΗ, ΓΙΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
104. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
103. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΤΝ TΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
102. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΤΝ TΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
101. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
100. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
99. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
98. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
97. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
96. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
95. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
94. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION...
93. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΜΟ ME ΡΗΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
92. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION...
91. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
class="katevaste_edo" href=17_12_2018/9247_2018_METAFORA_KLIVANOU_8844_2018.doc> ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ...
class="katevaste_edo" href=17_12_2018/9250_TEST_ELIKOVAKT_8724_2018.doc> ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ...
class="katevaste_edo" href=17_12_2018/9261_2018_KATHETIRES_KENTR_FLEVAS_9153_2018.doc> ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ...
90. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΜΟ...
89. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
88. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΟΘΟΝΗ ΗΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΒΑΡΕΛΑΚΙ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΥΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΑΖΩΝ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΝΥΣΤΕΡΙΑ, ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ, ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ, ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ, ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΕΛΑΣΤΙΧΟ, ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
87. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ UPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
86. Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Σίτισης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
85. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση του δαπέδου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
84. Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτηση (γεύματα και πρωινά) των ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
83. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες για τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της Αιμοδοσίας του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
82. Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων μετά συνοδού εξοπλισμού για το Μικροβιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
81. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτηση (γεύματα και πρωινά) των ασθενών και των εφημερυόντων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
80. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για συλλογή και μεταφορά επικυνδύνων αμιγώς μολυσματικών και μικτών επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας για το Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
80. Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
79. Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
78. Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή ενός ψυκτικού θαλάμου προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
77. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
76. Ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
75. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
74. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών αιμοκάθαρσης για τη ΜΤΝ του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
73.Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γαντιών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
72. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια τριών υπερηχοτομογράφων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
71. Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οδοντιατρικό υλικό για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
70. Προσφορές για προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου προυπολογιζόμενης δαπάνης 18.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
69. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αίματος παραγώγων και λοιπών βιολογικών υλικών για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
68. Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά, γέμισμα και ανταλλακτικά φιαλών οξυγόνου για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
67. Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση μιας αποθήκης για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
66. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
65. Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
64. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αντιδραστηρίων για το Μικροβιολογικό Τμήμα με συνοδό εξοπλισμό για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...
63. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή ενός ψυκτικού θαλάμου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
62. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
61. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού της ΜΤΝ για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
60. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
59. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλωσίμου μικροβιολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
58. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ραμμάτων για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
57. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντιδραστήρια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
56. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οδοντιατρικό υλικό για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
55. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύριγγες για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
54. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιδεσμικό υλικό για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
53. Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία των χώρων του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
52. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καρτών γέλης με συνοδο εξοπλισμό για τον ανοσοαιματολογικό έλεγχο για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
51. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για γάντια για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
50. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φιλμ για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
49. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά, γέμισμα και ανταλλακτικά φιαλών οξυγόνου για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
48. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση μιας αποθήκης για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
47. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εντύπου υλικού για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
46. Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απολύμανση-απεντόμωση και μυοκτονία των χώρων του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
45. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βασικών υλικών της Μονάδας Τεχνιτού Νεφρού του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
44. Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση & επισκευή των ψυκτών του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
43. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση και επισκευή των ψηκτών του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
42. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση της γραμμής παραγωγής οξυγόνου του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
41. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία στους χώρους του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
40. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
39. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλυτή ποσοτικού προσδιορισμού καρδιακών δεικτών για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
38. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
37. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή και ενός πίνακα αυτόματης μονάδας ελέγχου και παρακολούθησης για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
36. Προμήθεια-Αντκατάσταση και Συντήρηση του UPS του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
35. Έρευνα αγοράς για τον εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο της Αιμοδοσίας του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
34. Συλλογή και Μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
33. Τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια οδοντιατρικού υλικού
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
32. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
31. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
30. Τεχνικές Προδιαγραφές Συσσωρευτών για την υποστήριξη του συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) του Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
29. Τεχνικές Προδιαγραφές για την Συντήρηση & Επισκευή Βλαβών των ψυκτών που είναι εγκατεστημένοι στο Γ.Ν. - Κ.Υ.ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
28. Τεχνικές προδιαγραφές Κοχλιοφόρου Αεροσυμπιεστή για παραγωγή πεπιεσμένου αέρα προοριζόμενου για ιατρική χρήση και πίνακα αυτόματης μονάδας ελέγχου-παρακολούθησης
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
27. Τεχνικές προδιαγραφές για την ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης –Κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένα στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
26. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
25. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
24. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
23. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
22. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
21. Περίληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σίτιση (γεύματα και πρωινά) των ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για έξι μήνες
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007, του ΠΔ 60/2007, την υπ΄αρ. 27409/16-7-2015 απόφαση της 2ης ΔΥΠΕ και το υπ’ αρ. 11/7-6-2016 (θέμα 4.10) πρακτικό ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΓΝ Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου έγκρισης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση (γεύματα και πρωινά) των ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών για έξι (6) μήνες σύμφωνα με το Ν3867/2010 Προκηρύσσει Ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες σίτισης (γεύματα και πρωινά) των ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών, CPV 55320000-9, για τι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ για έξι μήνες. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον σχετικό κωδικό είναι για 16.600,00€ ΑΔΑ: ΩΓΨΖ469Η2Ο-Ε9Ν η οποία καταχωρήθηκε με α/α 209 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11/8/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
20. Περίληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για ένα έτος ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Νάξου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007, του ΠΔ 60/2007, την υπ΄αρ. 27409/16-7-2015 απόφαση της 2ης ΔΥΠΕ και την υπ’ αρίθμ. 3655/7-7-2016 Απόφαση του Α/Α Αν. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου – ΚΥ Νάξου προκηρύσσει Ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, (υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας και διαγνωστικών δειγμάτων), CPV 64121100-1, για τι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ για ένα έτος. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον σχετικό κωδικό είναι για το μισό ποσό 2.500,00€ ΑΔΑ: 75ΣΩ469Η2Ο-ΝΘΛ η οποία καταχωρήθηκε με α/α 37 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26/7/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506)
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
19. Περίληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για ένα έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Νάξου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007, του ΠΔ 60/2007, την υπ΄αρ. 27409/16-7-2015 απόφαση της 2ης ΔΥΠΕ και την υπ’ αρίθμ. 3655/7-7-2016 Απόφαση του Α/Α Αν. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου – ΚΥ Νάξου προκηρύσσει Ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, (υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας και διαγνωστικών δειγμάτων), CPV 64121100-1, για τι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ για ένα έτος. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον σχετικό κωδικό είναι για το μισό ποσό 2.500,00€ ΑΔΑ: 75ΣΩ469Η2Ο-ΝΘΛ η οποία καταχωρήθηκε με α/α 37 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26/7/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506)
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
18. Περίληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Νάξου για δώδεκα (12)μήνες, ήτοι ένα (1) έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3580/2007 το Π.Δ 118/2007 το Π.Δ 60/2007 την υπ αριθμ. 27409/16-7-2015 απόφαση του Δ/κηκή της 2ης ΔΥΠΕ, καθώς και το υπ αριθμ. 9.3/ 30ης/16-12-2015 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου Επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. 23%, για δώδεκα (12) μήνες.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12.30 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853- 60506).
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
Κατεβάστε εδώ τη διευκρινιστική του διαγωνισμού...
17. Περίληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Νάξου για δώδεκα (12)μήνες, ήτοι ένα (1) έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3580/2007 το Π.Δ 118/2007 το Π.Δ 60/2007 την υπ αριθμ. 27409/16-7-2015 απόφαση του Δ/κηκή της 2ης ΔΥΠΕ, καθώς και το υπ αριθμ. 8.3/ 27ης/2-11-2015 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α για δώδεκα (12) μήνες.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 9η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12.30 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60654).
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
Κατεβάστε εδώ την ορθή επενάληψη του διαγωνισμού...
16. Συλλογή προσφορών για διαγωνισμό για ποιοτικό έλεγχο
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
15. Συλλογή προσφορών για προμήθεια θαλάμων νηματικής ροής του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Νάξου
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
14. Συλλογή προσφορών για προμήθεια καρτών γέλης για ένα έτος με συνοδο εξπλισμό για τις ανάγκες τοης αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Νάξου
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
13. Περίληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Νάξου για ένα έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3580/2007 το Π.Δ 118/2007 το Π.Δ 60/2007 την υπ αρίθμ. 25959/18-09-2014 απόφαση του Δ/κηκή της 2ης ΔΥΠΕ, καθώς και το υπ αριθμ. 3.3/1ο/12-01-2015 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.609,57€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17η Μαρτίου και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
12. Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινογραφικών πλακών, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για ένα έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3867/2010, το Π.Δ 118/2007, το Π.Δ 60/2007, καθώς και το υπ αρίθμ. 2.4/5η/26-02-2015 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια Ακτινογραφικών πλακών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2η Απριλίου 15 και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Nοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Κατεβάστε εδώ τα είδη... και εδώ το διαγωνισμό...
11. Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου υλικού Μικροβιολογικού Εργαστηρίων, του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για ένα έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3867/2010, το Π.Δ 118/2007, το Π.Δ 60/2007, την υπ αρίθμ. 717/04-02-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Δ/κητή του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, καθώς και το υπ αρίθμ. 4.3/6ο/30-10-2014 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια Αναλώσιμου υλικού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.500,00€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η Μαρτίου και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Nοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Κατεβάστε εδώ τα είδη... και εδώ το διαγωνισμό...
10. Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων χειρός, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για ένα έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3867/2010, το Π.Δ 118/2007, το Π.Δ 60/2007, την υπ αρίθμ. 716/04-02-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Δ/κητή του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, καθώς και το υπ αρίθμ. 4.3/6ο/30-10-2014 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων χειρός για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.360,16€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η Μαρτίου και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Nοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Κατεβάστε εδώ τα είδη... και εδώ το διαγωνισμό...
9. Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για ένα έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3867/2010, το Π.Δ 118/2007, το Π.Δ 60/2007, την υπ αρίθμ. 574/29-01-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Δ/κητή του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, καθώς και το υπ αρίθμ. 4.3/6ο/30-10-2014 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 27.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5η Μαρτίου και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853-60506).
Κατεβάστε εδώ τα είδη... και εδώ το διαγωνισμό...
8. Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικού Αναλυτή, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για ένα έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3867/2010, το Π.Δ 118/2007, το Π.Δ 60/2007, την υπ αρίθμ. 573/29-01-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Δ/κητή του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, καθώς και το υπ αρίθμ. 4.3/6ο/30-10-2014 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικού Αναλυτή, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4η Μαρτίου και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Nοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853-60506).
Κατεβάστε εδώ τα είδη... και εδώ το διαγωνισμό...
7. Περίληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Νάξου για δέκα μήνες
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3580/2007 το Π.Δ 118/2007 το Π.Δ 60/2007 την υπ αρίθμ. 25959/18-09-2014 απόφαση του Δ/κηκή της 2ης ΔΥΠΕ, καθώς και το υπ αριθμ. 2/2ο/20-01-2015 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.077,54€ μαζί με το Φ.Π.Α για δέκα μήνες. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η Φεβρουαρίου και ώρα 12.30 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
6. ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΑΓΩΝΑ Ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΝΣΑ
Κατεβάστε εδώ το αίτημα...
5. Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδεσμικού υλικού, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για ένα έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3867/2010, το Π.Δ 118/2007, το Π.Δ 60/2007, την υπ αρίθμ. 6593/03-11-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Δ/κητή του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, καθώς και το υπ αρίθμ. 4.6/5ο/29-09-2014 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια Επιδεσμικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.100,00€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4η Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Κατεβάστε εδώ τα είδη... και εδώ το διαγωνισμό... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ
4. Περίληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των ασθενών και των εφορευόντων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Νάξου για ένα έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3580/2007 το Π.Δ 118/2007 το Π.Δ 60/2007 την υπ αρίθμ. 25959/18-09-2014 απόφαση του Δ/κηκή της 2ης ΔΥΠΕ, καθώς και το υπ αριθμ. 4.7/4ο /28-08-2014 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση ασθενών και των εφορευόντων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.609,57€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25η Νοεμβρίου και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
3. Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις μεταφορές των φιαλών Οξυγόνου και των δεμάτων του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Νάξου για ένα έτος
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3580/2007 το Π.Δ 118/2007 το Π.Δ 60/2007 την υπ αρίθμ. 25959/18-09-2014 απόφαση του Δ/κηκή της 2ης ΔΥΠΕ, καθώς και το υπ αριθμ. 4.4/4ο /28-08-2014 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για τις μεταφορές των φιαλών Οξυγόνου του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.850,00€ μαζί με το Φ.Π.Α 23%, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19η Νοεμβρίου και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
2. Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την απολύμανση και μυοκτονία των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Νάξου για ένα έτος.
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3580/2007 το Π.Δ 118/2007 το Π.Δ 60/2007 την υπ αρίθμ. 25959/18-09-2014 απόφαση του Δ/κηκή της 2ης ΔΥΠΕ, καθώς και το υπ αριθμ. 4.6/4ο /28-08-2014 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την απολύμανση και μυοκτονία των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.568,06€ μαζί με το Φ.Π.Α 23%, για ένα έτος. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13η Νοεμβρίου και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506). Κατεβάστε εδώ το διαγωνισμό...
1. Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Οδοντιατρικού υλικού, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για ένα έτος.
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του N. 3580/2007, το Π.Δ 118/2007, το Π.Δ 60/2007, την υπ αρίθμ. 25959/18-09-2014 απόφαση του Δ/κητή της 2ης ΔΥΠΕ, καθώς και το υπ αρίθμ. 4.3/4ο/28-08-2014 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρου και Νάξου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια Οδοντιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.907,75€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%, για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17η Νοεμβρίου και ώρα 12.00 ενώπιον επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60506).
Κατεβάστε εδώ τα είδη... και εδώ το διαγωνισμό...