2η Υ.ΠΕ. ΠΕΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου συνολικής δύναμης 22 κρεβατιών απαρτίζεται από τις υπηρεσίες: και υπάγονται στο Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Ιατρική Υπηρεσία σκοπό έχει την προώθηση και προαγωγή της Υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραμματισμός και έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών.
Στην Ιατρική Υπηρεσία υπάγονται οι τομείς:
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο Παθολογικός Τομέας χωρίζεται στα τμήματα: Στον Παθολογικό τμήμα υπηρετούν τέσσερις ειδικοί Παθολόγοι, ενώ στο Καρδιολογικό υπηρετoύν τρείς Καρδιολόγοι. Στο Παιδιατρικό υπηρετούν τρείς παιδίατροι. Στη ΜΤΝ, υπηρετεί Νεφρολόγος και Παθολόγος με τοποθέτηση.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο Χειρουργικός Τομέας χωρίζεται στα τμήματα: Στον Χειρουργικό τομέα υπηρετούν δύο Χειρουργοί (ένας μετακινημένος), δύο Ορθοπεδικοί μόνιμοι και δυο επικουρικοί, Γυναικολόγος, Αναισθησιολόγος, Οφθαλμίατρος, Οδοντίατρος και δύο Μαίες.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
   Ο Εργαστηριακός Τομέας χωρίζεται στα τμήματα:

Ο Εργαστηριακός τομέας καλύπτεται από δύο Ιατρούς-Μικροβιολόγους, Ιατρό-Ακτινολόγο, Φαρμακοποιό και Ιατρό-Κυτταρολόγο, ενώ αναμένονται ακόμα Ιατρός-Ακτινολόγος. Στο Μικροβιολογικό εργαστήριο υπηρετούν τρεις βοηθοί Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων (1 ΤΕ Τεχν. Ιατρικών Εργαστηρίων και 2 ΔΕ Παρασκευάστριες). Στο Ακτινολογικό υπηρετούν μία ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και δύο ΔΕ χειρίστριες Ακτινολογικού.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Στον τομέα αυτό υπάγονται οι ιατροί Γενικής Ιατρικής του Κέντρου Υγείας του Νοσοκομείου Νάξου, καθως και των περιφερειακών Κέντρων Υγείας, ΠΠΙ και ΠΙ. Κύριο μέλημά τους ειναι η παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στο Νοσοκομείο μας υπηρετεί ένας Γενικός Ιατρός.
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου λειτουργούν και τμήματα διατομεακού επιπέδου όπως:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τις αρχές Νοσηλείας και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό και ο προγραμματισμός και έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Διοικητική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας σε Διοικητικό επίπεδο, την ομαλή διανοσοκομειακή συνεργασία και συντονισμό με τους ανώτερου και κατωτέρου βαθμού Φορείς Υγείας (ΔΥΠΕ, ΥΥΚΑ, υπαγόμενα ΚΥ, ΠΠΙ και ΠΙ).
Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση που διαρθρώνεται σε τμήματα και αυτοτελή Γραφεία.
   
      Α) ΤΜΗΜΑΤΑ       Β) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

   Στο τμήμα Προσωπικού υπάγονται οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου καθώς και το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων του Νοσοκομείου. Το τμήμα της Γραμματείας καλύπτει τις υπηρεσίες Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και εκείνη του Πρωτοκόλλου. Το Τεχνικό Τμήμα καλύπτει τις ανάγκες συντήρησης κτιρίου και γενικότερα των υποδομών του Νοσοκομείου. Το Αυτοτελές Γραφείο Διατροφής αυτή τη στιγμή δε λειτουργεί.