2η Υ.ΠΕ. ΠΕΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών που ανήκουν στο Επαρχείο Νάξου, λειτουργούν Κέντρα Υγείας (ΚΥ), Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ) και Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ).

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΑΞΟΥ

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φιλοτίου

Στο ΠΠΙ Φιλοτίου υπηρετούν δύο Αγροτικοί Ιατροί. Έχει συσταθεί μία (1) θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας Επιμ. Α' και μία (1) ΤΕ Νοσηλευτικής. Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου περιλαμβάνεται και το χωριό Δανακός.

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κορώνου

Λειτουργεί ως ΠΠΙ από τις 22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 732/22-4-2009 τόμοσ Β'). Έχει συσταθεί μία (1) Θέση ΤΕ Νοσηλευτικής και μία (1) Γενικής Ιατρικής. Το ΠΠΙ Κορώνου είναι άγονο και υπηρετεί Αγροτικός Ιατρός. Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου περιλαμβάνονται τα χωριά Κεραμωτή και Σκαδό.
Περιφερειακό Ιατρείο Χαλκείου
Στο ΠΙ Χαλκείου υπηρετεί Αγροτικός Ιατρός. Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου περιλαμβάνονται τα χωριά Δαμαριώνας, Μονή και Κυνίδαρος.
Περιφερειακό Ιατρείο Απειράνθου
Στο ΠΙ Απειράνθου υπηρετεί Αγροτικός Ιατρός.
Περιφερειακό Ιατρείο Βίβλου
Στο ΠΙ Βίβλου υπηρετούν δύο Αγροτικοί Ιατροί. Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου περιλαμβάνονται τα χωριά Γαλανάδο, Γλινάδο, Σαγκρί και Άγιος Αρσένιος.
Περιφερειακό Ιατρείο Κορωνίδας
Το ΠΙ Κορωνίδας είναι άγονο και υπηρετεί Αγροτικός Ιατρός. Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου περιλαμβάνονται τα χωριά Απόλλωνας και Μέση.
Περιφερειακό Ιατρείο Μελάνων
Στο ΠΙ Μελάνων υπηρετεί Αγροτικός Ιατρός. Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου περιλαμβάνονται τα χωριά Άνω, Κάτω και Μέση Πόταμιά, Άγιος Θαλέλαιος, Μέλανες και Κουρουνοχώρι.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Το Κέντρο Υγείας Αμοργού λειτούργησε αρχικά ως Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας Αμοργού. Από το 2008 (ΦΕΚ 222/Τ.Β’/14-2-2008) λειτουργεί ως Κέντρο Υγείας Αμοργού στο οποίο υπηρετούν Παιδίατρος και Αγροτικός Ιατρός ενώ αναμένονται Οδοντίατρος και Γενικός Ιατρός. Υπηρετεί 1 ΔΕ Νοσηλευτικής και 1 Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αιγιάλης

Λειτουργεί ως ΠΠΙ από τις 22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 732/22-4-2009 τόμοσ Β'). Έχει συσταθεί μία (1) Θέση ΤΕ Νοσηλευτικής και μία (1) Γενικής Ιατρικής. Στο ΠΠΙ Αιγιάλης υπηρετεί Αγροτικός Ιατρός. Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου περιλαμβάνονται τα χωριά Λαγκάδα, και Θολάρια.
Περιφερειακό Ιατρείο Αρκεσίνης
   Στο ΠΙ Αρκεσίνης είναι άγονο και υπηρετεί Αγροτικός Ιατρός. Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου περιλαμβάνονται τα χωριά Κολοφάνα και Βρούτση.
Περιφερειακό Ιατρείο Καταπόλων
    Στο ΠΙ Καταπόλων υπηρετεί Αγροτικός Ιατρός.

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δονούσας

   Στο ΠΠΙ Δονούσας είναι άγονο και υπηρετεί Αγροτικός Ιατρός ενώ προβλέπεται Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος. Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου περιλαμβάνονται τα χωριά Καλονταρίτισσα, Μερσίνη και Μυσαριά.

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ηρακλειάς

   Στο ΠΠΙ Ηρακλειάς είναι άγονο και υπηρετούν Αγροτικός Ιατρός και Παθολόγος. Στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου περιλαμβάνεται και το χωριό Άγιος Γεώργιος.

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίου

   Στο ΠΠΙ Κουφονησίου είναι άγονο και υπηρετούν Αγροτικός Ιατρός και Γενικός Ιατρός.

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σχοινούσας

   Στο ΠΠΙ Σχοινούσας είναι άγονο και υπηρετούν Αγροτικός Ιατρός και Παθολόγος.