2η Υ.ΠΕ. ΠΕΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας βασικών υλικών των ορθοπεδικών σετ και εργαλειοσειρών για την έναρξη του Ορθοπεδικού Χειρουργείου του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές προδιαγραφές γιατην προμήθεια ενός ειδικού υπερηχοτομογράφου για γυναικολογική χρήση για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές προδιαγραφές φορητού και στατικού υπερηχοκαρδιογράφου για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές υλικού αιμοκάθαρσης για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Ανάρτηση τεχνικών προδιαγραφών για επτά (7) ημέρες ανάδειξης ενός ιατρού ΠΕ ειδικότητας παιδιατρικής σύμφωνα με το Ν4412/2016
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές επιδεσμικού και ορθοπεδικού υλικού για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές για σύριγγες για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές ψυκτικού θαλάμου αποθήκευσης νοσοκομειακων αποβλήτων για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές για την ενοικίαση μιας αποθήκης για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας ραμμάτων για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας δέκα ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας καρτών γέλης με συνοδό εξοπλισμό για ανοσοαιματολογικό έλεγχο για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας αυτόματου βιοχημικού αναλυτή για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας αντιδραστηρίων υγειονομικού για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας γαντιών για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές γυναικολογικού υπερηχοτομογράφου για το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...
Τεχνικές Προδιαγραφές για Μεταφορά-Γέμισμα-Ανταλλακτικά των φιαλών οξυγόνου του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...