2η Υ.ΠΕ. ΠΕΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12V ΓΙΑ UPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 223,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.388,80€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/04/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.991,77€ (συμπ. Φ.Π.Α) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/04/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.728,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.968,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ANOIXTΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΛΛΕΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 347,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/03/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.038,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/03/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ επί θητεία στο Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/3/2024

Κατεβάστε εδώ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.503,39€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/03/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.052,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/02/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 173,60€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/02/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.610,25€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/02/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση για τη διενέργεια Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Γ.Ν – Κ.Υ Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.155,76€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2024

Ο πρώτος υποψήφιος παρακαλείται να υποβάλλει ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αποδοχής της θέσης, εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (17/01/2024) του τελικού πίνακα στην γραμματεία του Συμβουλίου διενέργειας της Συνέντευξης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση, email: giampoura@naxoshospital.gov.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΤΑΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.432,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.454,59€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 566,04€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΑΝΤΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 223,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 284,90€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.161,33€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 267,84€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μετακινήθηκε πρόσφατα στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου ο Διευθυντής Ακτινολογίας κ. Νικόλαος Υφαντής.
Η συνεργασία του εν λόγω ιατρού με τον Επιμελητή Α' Ακτινολογίας κ. Κωνσταντίνο Σταμέλο, που υπηρετεί στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου, θα ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ακτινολογικού Τμήματος, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πραγματοποίηση αξονικών τομογραφιών σε τακτική βάσή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για προγραμματισμό ραντεβού για αξονική τομογραφία, καθημερινά 8:00-9:30 πμ στο τηλέφωνο 2285 360632 (Ακτινολογικό Τμήμα).
Οδηγίες για την προετοιμασία των ασθενών, θα δίδονται κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους με το Ακτινολογικό Τμήμα για τον προγραμματισμό του ραντεβού τους.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 37.107,00 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 992,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.804,13 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

401. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 284,90€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/12/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟsΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 651,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/09/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

398. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.234,16€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/09/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

397. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 885,39€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/09/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 199,64€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

395. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

394. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΛΛΕΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 316,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 199,64€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.313,49€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/09/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.813,39€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.023,24€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 742,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.386,90€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ – ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.207,75€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΛΛΕΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 316,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ SENOGRAPH DMR 510” ΓΙΑ ENA (1) ΕΤOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.305,30€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

384. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.810,40€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.278,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.422,36€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ», ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 992,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/08/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.880,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/07/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 651,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/07/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 323,64€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/07/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 37.200,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/07/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 562,64€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/07/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/07/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.850,94€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 52.571,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-CoV-2 ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/07/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

2Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.909,60€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/07/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.636,16€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/06/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αποθηκευτικών ντουλαπιών για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.909,60€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/06/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.337,52€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.909,60€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.587,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 248,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/05/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 248,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/05/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤHN ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/05/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.548,65€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/05/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.335,48€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες του Παιδιατρικού Τμήματος, του Τμήματος Αιμοδοσίας και της Γυναικομαιευτικής Κλινικής του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.280,41€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/05/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ», ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 483,60€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/05/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 93,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/05/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.509,50€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/05/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 818,40€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.034,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.030,32€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.837,28€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 850,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 248,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.081,67€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 136,90€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29.085,44€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.428,41€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.829,12€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.240,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.413,60€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.428,41€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.217,66€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΙΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Κ.Μ. ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.600,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/03/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.264,80€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

16. 3η ορθή επαναληψη προκήρυξης θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ επί θητεία στο Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/3/2023

Κατεβάστε εδώ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16.120,01€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/03/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ επί θητεία στο Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/3/2023

Κατεβάστε εδώ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 446,40€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/03/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 409,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 353,58€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 80,80€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 272,80€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/03/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.417,44€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 143,84€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.632,37€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 782,46 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 582,80€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.181,78€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 290,16€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.627,20€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.582,80€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.216,88€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.112,30 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIXTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΜΤΝ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ CPV: 33181000-2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 556,68€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BIPAP ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 543,12€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64,48€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.028,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΗΣ ΓΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 495,84€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 881,13€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.578,70 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64,48€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER MLTD116L ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG ML-M2825ND ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 434,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.760,18€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.578,70 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.746,47 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 28.629,40€ (συμπ. Φ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΡΟΛΛΩΝ (BAR CODE PRINTER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 349,99 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.800,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 310,62€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Προασπίζομαι τα Δικαιώματά μου, προστατεύω την υγεία μου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2022

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40,92€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΚΟΝΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 239,57 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.200,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.373,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (ΣΚΟΝΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 438,96 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.373,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.054,68 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40,92€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.860,00 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.200,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 685,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 685,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.200,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 743,09€ συμπ Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.696,02€ συμπ Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.550,00 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.091,20 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν - Κ.Υ ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 980,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 917,60€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.614,48€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34.720,00€ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 148,80€ (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.054,00 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟMΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.657,38 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.091,20 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29.925,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.829,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 241,80 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 620,00 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 208,32 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ακτινοπροστασίας και εξοπλισμού χειρουργείου για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

274. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 620,00 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 208,32€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CDs ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.736,00 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.442,92 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.748,42€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 133,92€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.720,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/10/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Έρευνα αγοράς για την υπηρεσία “Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος” για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

265. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIXTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.037,80 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

263. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.620,00 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών Αποστείρωσης για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ CARESTREAM DRYVIEW LASER IMAGING ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.054,00 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.199,08€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.790,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με το ΠΔ146/2003 και εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 με ΦΠΑ, CPV 79211000-6 “Λογιστικές υπηρεσίες”.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIXTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ», ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΜΕ CPV: 33141310-6, 33141320-9, 33141200-2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.841,74 € (συμπ. Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εντύπων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/09/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIXTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΜΤΝ)», ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗς ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΜΕ CPV: 33141324-7, 33181500-7, 33692800-5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/07/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Συριγγών, Βελονών και Περιφερικών Φλεβικών καθετήρων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν - Κ.Υ ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.355,00€ ΠΡΟ ΦΠΑ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 31.440,20€), ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24%: 6.085,20€.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/04/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/02/2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΤΟΥ 20% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.315,52 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

248. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.474,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/12/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (προσαρμοζόμενα σε τοίχο) ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.920,00€ συμπ. ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/12/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.474,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/12/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.474,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/12/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (προσαρμοζόμενα σε τοίχο) ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.920,00€ συμπ. ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ», EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.400,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 225,39€ συμπ. Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή Υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής με τίτλο «Συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου», με CPV: 50400000-9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ Η ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.964,04€ συμπ. Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Υ/Σ Μ.Τ.), ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – Η/Ζ) ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2Δ/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS-Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/10/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Έρευνα αγοράς για προμήθεια Mέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και άλλων ιατρικών αναλωσίμων του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/10/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο σχετικά με την υπηρεσία παροχής γευμάτων για τη σίτιση των ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, διάρκειας τριάντα δύο (32) μηνών και με CPV 55320000-9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/09/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/9/2021

Κατεβάστε εδώ...

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/08/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/07/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/07/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5070042 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/6/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης για την υπηρεσία του “εσωτερικού ελεγκτή” (CPV 79212200-5) για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης για άλλο ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μέχρι του ποσού των 1.300,00€/ ανά έτος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/6/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΟΜΕΤΡΟ «BFT II SIEMENS” ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2021

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.– Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...
2. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ (ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...
3. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...
4. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΣΤ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/05/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΟΛΕΪ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΑΦΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/04/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/04/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/04/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΤΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/04/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟY Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/04/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...
Έρευνα αγοράς Νο. 10/2021 για μεταφορά φιαλών οξυγόνου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LICENCE ΓΙΑ WINDOWS 19 SERVER STANDARD EDITION ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/04/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/04/2021

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΧΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
2. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

213. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

Έρευνα αγοράς Νο.8/2021 για αναλώσιμα ιατρικών μηχανημάτων του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/3/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/03/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ...

Έρευνα αγοράς Νο.7/2021 για μεταφορά φιαλών οξυγόνου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/3/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/03/2021

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
2. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB-token, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ DVD-RW ΚΑΙ DVD-RW ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
3. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ FV 400 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο. 6/2021 ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/3/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2021

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΩΤΟΣΚΟΠΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
2. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ FV 400 ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/03/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/2/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ (HIGH FLOW OXYGEN) KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο. 5/2021 ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/2/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/2/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/2/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ VENTILOGIC LS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/2/2021

Κατεβάστε εδώ...

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο. 4/2021 ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/2/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο. 3/2021 ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/2/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/2/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ, ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/2/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/2/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/1/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/1/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ, 1Α Διακήρυξη με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:99810

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/1/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο. 231/2021 ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/1/2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο. 2/2020 ΓΙΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/12/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την υγειονομικού, αναλώσιμου και μικροβιολογικού υλικού, διάρκειας (9) μηνών για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1Α Διακήρυξη με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 99810.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/12/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ, ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ, ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/11/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/11/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/11/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/11/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/10/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MIAΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΕΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ, ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία στο Γ.Ν-Κ.Υ. Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/9/2020

Κατεβάστε εδώ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/09/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/08/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/08/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΦΩΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/08/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/07/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/06/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ UPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ (CDs) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/5/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/5/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/5/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η/Ζ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/4/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

Προκήρυξη για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/3/2020

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση... Κατεβάστε εδώ το παράρτημα... Κατεβάστε εδώ την αίτηση ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 10 ΣΑΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ ΤΝ323 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 2 ΣΑΡΩΤΕΣ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/3/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ DVD-RW DRIVES ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας κλάδου ΕΣΥ επί θητεία στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/2/2020

Κατεβάστε εδώ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/2/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/01/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/1/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/1/2020

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/12/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕΣΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ PATCHES ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ BARCODE PRINTERS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΙΣΤΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ UPS ΤΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ M.HOMINIS-U.UREALYTICUM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/08/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UPS ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/8/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/7/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ GEL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

Ορθή επανάληψη προκήρυξης θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής επί θητεία για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/5/2018

Κατεβάστε εδώ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/4/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/4/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/04/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/3/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 3 EKTΥΠΩΤΕΣ BARCODE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/3/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/2/2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΑΛΟΙΦΗ, ΓΙΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

Προκήρυξη θέσεων εποχικού προσωπικού για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/2/2019

Κατεβάστε εδώ την προκήρυξη... Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση ... Κατεβάστε εδώ την αίτηση ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΤΝ TΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΤΝ TΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΜΟ ME ΡΗΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΜΟ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΟΘΟΝΗ ΗΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΒΑΡΕΛΑΚΙ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΥΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΓΑΖΩΝ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΝΥΣΤΕΡΙΑ, ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ, ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ, ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ, ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΕΛΑΣΤΙΧΟ, ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ UPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Σίτισης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ PDF...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ EXCEL...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση του δαπέδου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτηση (γεύματα και πρωινά) των ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες για τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της Αιμοδοσίας του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων μετά συνοδού εξοπλισμού για το Μικροβιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτηση (γεύματα και πρωινά) των ασθενών και των εφημερυόντων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για συλλογή και μεταφορά επικυνδύνων αμιγώς μολυσματικών και μικτών επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας για το Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ καρδιολογίας και παθολογίας επί θητεία για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

Κατεβάστε εδώ...

Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

Κατεβάστε εδώ...

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή ενός ψυκτικού θαλάμου προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ PDF...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ EXCEL...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών αιμοκάθαρσης για τη ΜΤΝ του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γαντιών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ PDF...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ EXCEL...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια τριών υπερηχοτομογράφων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οδοντιατρικό υλικό για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Προσφορές για προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νάξου προυπολογιζόμενης δαπάνης 18.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αίματος παραγώγων και λοιπών βιολογικών υλικών για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά, γέμισμα και ανταλλακτικά φιαλών οξυγόνου για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση μιας αποθήκης για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ PDF...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ EXCEL...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αντιδραστηρίων για το Μικροβιολογικό Τμήμα με συνοδό εξοπλισμό για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή ενός ψυκτικού θαλάμου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού της ΜΤΝ για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλωσίμου μικροβιολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ραμμάτων για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντιδραστήρια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οδοντιατρικό υλικό για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύριγγες για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιδεσμικό υλικό για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία των χώρων του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καρτών γέλης με συνοδο εξοπλισμό για τον ανοσοαιματολογικό έλεγχο για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για γάντια για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φιλμ για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά, γέμισμα και ανταλλακτικά φιαλών οξυγόνου για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση μιας αποθήκης για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εντύπου υλικού για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απολύμανση-απεντόμωση και μυοκτονία των χώρων του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου Παιδιατρικής και Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ΕΣΥ για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/7/2017

Κατεβάστε εδώ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ...

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση & επισκευή των ψυκτών του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βασικών υλικών της Μονάδας Τεχνιτού Νεφρού του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση & επισκευή των ψυκτών του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση και επισκευή των ψηκτών του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση της γραμμής παραγωγής οξυγόνου του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία στους χώρους του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλυτή ποσοτικού προσδιορισμού καρδιακών δεικτών για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή και ενός πίνακα αυτόματης μονάδας ελέγχου και παρακολούθησης για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Προμήθεια-Αντκατάσταση και Συντήρηση του UPS του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Έρευνα αγοράς για τον εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο της Αιμοδοσίας του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Συλλογή και Μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Προκήρυξη θέσης Νεφρολογίας στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)...

Τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια οδοντιατρικού υλικού

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσσωρευτών για την υποστήριξη του συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) του Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Συντήρηση & Επισκευή Βλαβών των ψυκτών που είναι εγκατεστημένοι στο Γ.Ν. - Κ.Υ.ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Τεχνικές προδιαγραφές Κοχλιοφόρου Αεροσυμπιεστή για παραγωγή πεπιεσμένου αέρα προοριζόμενου για ιατρική χρήση και πίνακα αυτόματης μονάδας ελέγχου-παρακολούθησης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Τεχνικές προδιαγραφές για την ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης –Κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένα στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016...
ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2016...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2015

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ...

Ώρες Χειμερινού Επισκεπτηρίου

Καθημερινές : 12:00 -14:00 & 17:00 - 20:00
Κυριακές - Αργίες : 11:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕ Χειριστών εμφανιστών ΚΥ Αμοργού
ΔΕ Βοηθών ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΔΕ Χειριστών εμφανιστών ΓΝ-ΚΥ Νάξου

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΙΔΟΧ

Κατεβάστε τα παρακάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ KEA I M SYROY

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ